Loznica
skola
CK Vuk Karadžić

Memorijal Draginac

Čuvanje sećanja na najveću tragediju stanovnika Draginca i okolnih sela oktobra 1941.godine

Grad Loznica

Kalendar

Vreme u Loznici

OŠ"14.OKTOBAR"

CK"Vuk Karadžić"

Memorijal Draginac


Udruženje građana "Memorijal Draginac" je osnovano 07 marta 2010.godine kao nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija građana čiji je osnovni cilj očuvanje sećanja na najveću tragediju nevinih stanovnika Draginca i okolnih sela koja ih je zadesila u oktobru 1941.godine.


Pored očuvanja sećanja na stanovnike ovog kraja pobijene oktobra 1941.godine ovo udruženje je sebi kao ciljeve i zadatke postavilo i :

ČUVANJE, ODRŽAVANJE, DOGRAĐIVANJE I RENOVIRANJE POSTOJEĆIH OBELEŽJA STRELJANJA U DRAGINCU I OKOLNIM SELIMA ;

PRIKUPLJANJE, OBRADU, ARHIVIRANJE, ČUVANJE I JAVNE PREZENTACIJE DOKUMENTARNE, ARHIVSKE I SVAKE DRUGE GRAĐE O UBIJENIM ;

STICANJE I RAZVIJANJE ZNANJA I SVESTI O POTREBI HUMANIJEG ŽIVOTA I HUMANIJEG ODNOSA MEĐU LJUDIMA, STICANJE, RAZVIJANJE I ŠIRENJE SVESTI DA SE NI JEDAN DRUŠTVENI PROBLEM NE MOŽE REŠITI UBIJANJEM NEVINIH LJUDI ;

ORGANIZOVANJE I ODRŽAVANJE PREDAVANJA, SEMINARA I DRUGIH SKUPOVA KAO I MEDIJSKU PROMOCIJU, OBJAVLJIVANJE KNJIGA, BROŠURA, PROGLASA I DRUGOG MATERIJALA KOJI ĆE DOPRINOSTI REALIZACIJI CILJEVA I ZADATAKA ORGANIZACIJE ;

SVEUKUPNO POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA I ISTICANJE DRAGINCA MEĐU OSTALIM SPOMENICIMA NAŠE ISTORIJE I KULTURE KAO ZNAMENITOG MESTA KOJE PODSEĆA, OPOMINJE I PORUČUJE DA SE NE ZABORAVI I NE PONOVI !

O nama

Aktuelno

19.oktobar 2013

Detaljnije

Uz prisustvo velikog broja stanovnika Krivajice i okolnih naselja, rodbine i potomaka, u Krivajici je održan pomen stanovnicima ove mesne zajednice koji su tačno pre 72.godine, 19.oktobra 1941.godine, pobijeni od strane nemač- ke vojske.

  

14.oktobar 2013

Pod pokroviteljstvom Vlade republike Srbije i u organizaciji Odbora za neg- ovanje tradicija oslobodilačkih ratova obeležena 72.godišnjica od streljanja stanovništva Draginca i okolnih naselja u oktobru 1941.godine ...

  

Detaljnije

10.oktobar 2013

U znak sećanja na nevino stanovn- ištvo Draginca i okolnih naselja pobij- eno oktobra 1941.godine od strane nemačke vojske, u holu OŠ „14.okt- obar“ u Dragincu, održana je tribina pod nazivom „Priča iz Draginca“...

  

Detaljnije

Potpisan Protokol o saradnji između U.G. „Memorijal Draginac“ i Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ iz Loznice...

  

07.oktobar 2013

Detaljnije

Aktivisti Udrženja građana „Memorijal Draginac“ izveli akciju uređenja prostora oko Spomen kosturnice i spomenika streljanima u Dragincu.

  

05.septembar 2013

Detaljnije

Udruženje građana Memorijal Draginac - 15311 Draginac - Tel.: 064/112-44-26 - e-mail : memorijaldraginac@gmail.com        Copyright © 2013 Memorijal Draginac