Memorijal Draginac

Čuvanje sećanja na najveću tragediju stanovnika Draginca i okolnih sela oktobra 1941.godine

Spiskovi po mestima

Draginac (23)

Banja Koviljača (32)

Baščeluci (12)

Bradići (21)

Brnjac (17)

Brezjak (24)

Veliko Selo (216)

Voćnjak (12)

Gornja Badanja (98)

Gornji Dobrić (23)

Gornje Nedeljice (13)

Gornja Sipulja (23)

Grnčara (18)

Donja Badanja (55)

Donja Sipulja (9)

Donje Nedeljice (4)

Donji Dobrić (43)

Zajača (7)

Jelav (7)

Jadranska Lešnica (53)

Jarebice (292)

Joševa i Kamenica (88)

Klupci (18)

Kozjak (44)

Korenita (201)

Krajišnici (3)

Lešnica (143)

Milina (11)

Lozničko Polje (33)

Loznica (120)

Lipnički Šor (20)

Lipnica (10)

Slatina (17)

Simino Brdo (56)

Runjani (27)

Ribarica (11)

Pomijača (6)

Paskovac (5)

Novo Selo (77)

Cikote (383)

Filipovići (40)

Tršić (40)

Trbušnica (13)

Trbosilje (12)

Tekeriš (44)

Stupnica (16)

Straža (10)

Čokešina (213)

Logori

Šabac

Banjica

Sajmište

Niš i Jarak

Mathauzen i Aušvic

Nemačka i Norveška

Masovna streljanja

Draginac

Gornji Dobrić

Udnupoljci

Čokešina

Spiskovi

Deca

Izbeglice

Zaslužni za izradu sajta

Milanka i Jozef Sixt

iz Draginac

Grad Loznica

Zlatko Radivojević

Beograd

OŠ „14.OKTOBAR“

Draginac

Centar za kulturu

„Vuk Karadžić“

Loznica

Muzej Jadra

Loznica

Regionalni Zavod  za zaštitu spomenika kulture „Valjevo“

Valjevo

Foto & Video studio „Škobalj“

Šurice

Crkva Svetog Georgija

Draginac

Kalendar

Vreme u Loznici

Od oktobra 1941.godine do danas je proteklo više od sedamdeset godina.


Od tada do danas, više istraživača, od pojedinaca do ustanova i državnih organa se iz raznih razloga bavilo problematikom UTVRĐIVANJA SPISKOVA POBIJENIH U DRAGINCU I OKOLNIM NASELJIMA u tim tragičnim danima Drugog svetskog rata. Čitajući i analizirajući sve te radove izvlači se opšti zaključak da  spisak ubijenih nije i nikada neće ni biti konačan i zatvoren. Jer, svi istraživači su se u svome radu naterenu suočavali sa objektivnim teškoćama zbog čega je i dolazilo do propusta, različitog tumačenja na primer pojma "ŽRTVA" pa i do neevidentiranja pojedinh poginulih osoba. Razlozi  za to mogu se tražiti u sledećim (sigurno i u nekim drugim manje poznatim) činjenicama:


1.Najmasovnija streljanja (u znak odmazde za pretrpljene gubitke u sukobima sa ustanicima na Gajića i Jezdimirovića steni) Nemci su izvršili u Dragincu od 13-16.oktobra 1941.godine,


2.Streljanje u Dragincu niko nije preživeo te osim nemačkih vojnih izveštaja tu i nema drugih izvora o stvarnom broju ubijenih,


3.Ubijanja stanovništva na području Jadra (meštana i izbeglica iz drugih krajeva) bilo je na raznim mestima i pre dolaska nemačke vojske u Draginac pa i u samom Dragincu i pre sukoba na Gajića steni,

4.Ubijanja je bilo i prilikom prikupljanja i dovođenja talaca iz okolnih naselja u Draginac,


5.Pored Draginca i činjenice da tu nema dovoljno talaca kojima bi bila zadovoljena kvota, 50 Srba za jednog ranjenog i 100 za ubijenog Nemca, ubijanja su izvršena i u okolnim naseljima: Jarebicama, Velikom Selu, Siminom Brdu, Filipovićima, Cikotama , Koreniti,...


U ovim naseljima je ispoljena najveća brutalnost nemačke vojske, jer u njima su ubijali sve što su videli: od čoveka do životinje, od starca do nekrštene bebe, na njivi, na kućnom pragu, u grupama i pojedinačno, metkom i bajonetom, spaljivali,... Da li im je u tom pohodu bio cilj da vode evidenciju, da li su je uopšte i kako i vodili?


6.Mnoge porodice u ovim naseljima su potpuno zatrte (uništene) tako da o njihovom stradanju (posebo broju ubijenh) kasnije niko osim malobrojnih preživelih komšija i nije mogao da svedoči,


7.Na području Jadra utočište je kod rodbine i prijatelja pronašao veliki broj izbeglica iz Mačve, Pocerine pa i iz Bosne, Srema i Slavonije. Mnogi od njih su stradali na mestu gde su zatečeni, zajedno sa domaćinima.


Neke je kasnije rodbina prenela u svoja groblja dok je većina ostala na mestu stradanja, u zajedničkim grobnicama. Broj ovih ljudi niko nikada nije utvrdio a u dostupnim spiskovima pobijenog stanovništva Jadra oni se uopšte i ne pominju,


8.Pobijeni u Dragincu su zakopani u četiri velike grobnice. Njihovi posmrtni ostaci su 1963.godine preneti u zajedničku spomen kosturnicu. Prebrojavanje posmrtnih ostataka takođe ne može dati pouzdan podatak o broju ubijenih jer je veliki broj meštana iz okolnih naselja nekoliko dana posle odlaska nemačke vojske iz Draginca svoje pokojnike iskopao i sahranio na porodičnim  grobljima.


9.Pored lica ubijenih u Dragincu i okolnim naseljima veliki je broj ljudi koji su prethodnih, tih i narednih dana odvođeni u logore i tamo, tada i kasnije ubijani,...

BROJ UBIJENIH


U izveštaju Okružnog poverenstva, br.15 od 15.02.1946.godine navedeno je da je  u toku rata ubijeno 5475 Podrinaca, od toga u Jadru 2046 lica. Međutim, u jednom tabelarnom pregledu Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora zapisano je da je u Podrinju ubijeno 7320 lica, od toga  2254 u Jadru. Mučeno je, tučeno, ranjeno, maltretirano i silovano 7639 lica (974 u Jadru). Uhapšeno je, internirano, oterano na prinudni rad, prinudno iseljeno ili odvedeno u logore van zemlje 34127 lica; 2669 iz Jadra. Izvršeno je takođe 108209 plački i paljevina kuća i zgrada a od toga 17804 u Jadru.


U knjizi "Jadar u prošlosti" II deo objavljen je spisak "Žrtve fašističkog terora u Jadru od 1941-1944" u kome je po imenu i prezimenu evidentirano 2617 lica.


Potpuno je ista situacija i sa brojem streljanih u Dragincu. Po jednom nemačkom izveštaju tu je ubijeno 1279 lica. Prema sećanjima ljudi koji su bili angažovani na otkopavanju ubijenih u svim grobnicama u Dragincu je bilo ukupno 2864 leša. U  jednom izveštaju koji je sa divizijskog komandnog mesta 342.pešadijske divizje 30.10.1941.godine poslat Opunomoćenom generalu u Srbiji stoji između ostalog "Streljano za odmazdu 2950". Isti broj stoji i na spomen kosturnici u koju su položeni posmrtni ostaci streljanih u Dragincu.


Zbog svega toga (ako se u obzir uzmu i samo navedeni razlozi) brojevi ubijenih na području Jadra oktobra 1941.godine a i kasnije moraju se uzeti sa rezervom.


SVEJEDNO, I NAJMANJI MEĐU POMENUTIM BROJEVIMA JE PREVELIKI !


Udruženje građana "Memorijal Draginac"


Osnovni cilj  osnivanja i rada Udruženja građana "Memorijal Draginac" u Dragincu jeste "čuvanje sećanja na najveću tragediju stanovnika Draginca i okolnih sela oktobra 1941.godine".


Ili drugačije:  *Da se ne zaboravi i ne ponovi!*


* * *


To jeste obaveza koju su sebi postavili aktivisti ovog udruženja ali isto tako i  poziv i svima drugima: pojedincima, ustanovama, institucijama da u tome pomognu.


U prilogu dalje prilažu se spiskovi pobijenih u Jadru (prvenstveno 1941. ali i tokom ostalih godina Drugog svetskog rata), složeni po naseljenim mestima.


Oni jesu pre svega rezultat izuzetnog  rada velikog broja istraživača koji su se bavili tom problematikom ali i dobra osnova za dalju dopunu ili ispravku netačno prikazanog podatka.


Jedan od načina realizacije  osnovnog cilja udružanja jeste: formirati za svako ime sa pomenutih spiskova *fasciklu* u štampanoj i elektronskoj formi, u kojoj će pored osnovnih (navedenih) podataka o ubijenom biti složeni i arhivirani i  svi drugi prikupljeni i raspoloživi podaci: srodstvo, Izjava srodnika, opis mesta i načina stradanja, Zapisnik Državne komisije,...lični dokumet, fotografija i drugo..

Spisak ubijenih

Udruženje građana Memorijal Draginac - 15311 Draginac - Tel.: 064/112-44-26 - e-mail : memorijaldraginac@gmail.com        Copyright © 2013 Memorijal Draginac